ติดต่อเรา

ครูพัชรี  ใจกระจ่าง   

โรงเรียนวัดก้างปลา  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

E-mail : krupatchareeee@gmail.com